5 เหตุผล! ทำไมคุณต้องใช้ระบบ CRM เวลาทำ Lead Ads

CRM คือ, ระบบ CRM, CRM Software
January 11, 2021 by Supisara

ในยุค 2021 มีกลยุทธ์ทางการตลาดมากมายที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้ กลยุทธ์ที่คนนิยม คือ “การทำการตลาดออนไลน์” เพราะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้เป็นไปตามเป้าอีกด้วย ซึ่งกลยุทธ์ที่เราอยากแนะนำ คือ การทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Lead Generation หรือที่เรียกว่า “Lead Ads” เป็นการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามากรอกข้อมูลและรอการติดต่อกลับ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บไว้ในระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆ บางครั้งข้อมูลอาจกระจัดกระจายและไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ดังนั้นการทำ Lead Ads ควรใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ควบคู่ไปด้วย เพราะระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของคุณแน่นอน ซึ่งจะช่วยได้อย่างไร บทความนี้ได้รวบรวม 5 เหตุผลที่คุณต้องรู้ไว้ให้แล้ว

1. ช่วยรักษาลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้อยู่คู่กับธุรกิจตลอดไป

เมื่อเริ่มทำ Lead Ads แสดงว่าจะเริ่มมีคนเห็นโฆษณาของคุณ หากคนเหล่านั้นสนใจ พวกเขาจะทำการกรอกข้อมูล เพื่อรอการติดต่อกลับและกลายเป็น “ลูกค้า” ในที่สุด ซึ่งระบบ CRM จะจัดเก็บข้อมูลทั้ง ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รวมไปถึงประวัติการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ ดังนั้นระบบนี้ช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนและมีเวลาในการดูแลลูกค้ามากขึ้น

เพื่อให้ลูกค้าอยู่คู่กับธุรกิจตลอดไป คุณจะต้องสร้างความประทับใจ ด้วยการติดต่อหรืออัพเดตข่าวสารสม่ำเสมอ มอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น โปรโมชั่นส่วนลด บัตรสมาชิก เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับการใช้จ่าย หรือให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณไม่ทอดทิ้งและสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ การทำให้ลูกค้าพอใจในธุรกิจ จะทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าอีกเรื่อยๆ อีกทั้งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นหนึ่งตัวช่วยในการบอกต่อกับคนอื่น เพื่อให้ธุรกิจได้สร้างฐานลูกค้าใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรได้ในระยะยาว

2. ช่วยให้เข้าใจในพฤติกรรมและการกระทำต่างๆของลูกค้า

เนื่องจากลูกค้าเป็นกุญแจหลักสำคัญของการทำธุรกิจ ดังนั้นคุณต้องมอบสิ่งที่ตรงกับ “ความชอบ” และ “ความต้องการ” เช่น หากลูกค้าต้องครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสมุนไพร แต่มีงบจำกัด คุณลองตอบสนองความต้องการโดยมอบครีมบำรุงผิว พร้อมเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด

หากคุณมีข้อมูลของลูกค้าจากแคมเปญ Lead Ads แล้ว นำข้อมูลใส่ในระบบ CRM ซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูล เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้า พฤติกรรมการใช้จ่าย และรสนิยมความชอบ มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการวางแผน จัดทำ และตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้พวกเขาเกิดความประทับใจและกลับมาซื้ออีกครั้ง อีกทั้งยังสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงหรือสินค้าใหม่ได้อีกด้วย ซึ่งจะนำพาธุรกิจไปสู่ยอดขายและกำไรตามที่ตั้งไว้

3. ช่วยเหลือทุกแผนกในองค์กรให้ทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพ

การทำ Lead Ads ข้อมูลจากการกรอกแบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บในระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ Instagram ถูกจัดเก็บใน Facebook Ads Manager หรือ Google และ YouTube ถูกจัดเก็บใน Google Ads Manager เป็นต้น หากคุณใช้หลายแพลตฟอร์มในการทำโฆษณาออนไลน์ ข้อมูลอาจกระจัดกระจายหรือหล่นหายไป ดังนั้นระบบ CRM ที่ดีจะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากทุกแพลตฟอร์มมาไว้ในที่เดียวกันโดยอัตโนมัติ แม้ว่าแต่ละแผนกในองค์กรจะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่ถ้าต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน ก็สามารถเปิดดูจากระบบนี้ได้ทันที ซึ่งจะทำให้ทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ จึงทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

4. ช่วยปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Lead Generation สามารถกำหนดกลุ่มเป้าได้ตามที่เจ้าของธุรกิจต้องการ เช่น หากธุรกิจของคุณขายคอร์สเรียนวิธีทำ SEO และ SEM คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในช่วงอายุวัยทำงานหรือคนที่สนใจการตลาดได้เลย ดังนั้นหากธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทำให้สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้อีกด้วย เนื่องจากข้อมูลที่มีทำให้รู้ว่าลูกค้าชอบและไม่ชอบอะไรบ้าง

5. ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายและกำไรให้ตรงตามเป้า

เนื่องจากระบบ CRM สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างละเอียดและครบถ้วน จึงทำให้สามารถตรวจสอบและติดตามการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมขายสามารถติดต่อกับ Lead หรือ ว่าที่ลูกค้า ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คนเหล่านั้นกลายมาเป็นลูกค้าตลอดไป ยิ่งได้ลูกค้าที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจมียอดขายและกำไรเพิ่มมากเท่านั้น หรือถ้าหากธุรกิจมีปัญหา ระบบจัดเก็บข้อมูลนี้จะช่วยคาดการณ์ยอดขายและกำไร ทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา สุดท้ายธุรกิจก็จะมียอดขายและกำไรตรงตามเป้าที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

เห็นได้ชัดว่าระบบ CRM สำคัญต่อธุรกิจเป็นมาก เนื่องจากสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจวิเคราะห์ วางแผนและจัดการข้อมูลของลูกค้า การมีข้อมูลทำให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจและมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างไร ดังนั้น หากคุณยังไม่ใช้ระบบ CRM มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ เราแนะนำให้คุณเริ่มใช้ได้แล้ว และอย่าลืมว่าระบบที่ดี คือ ระบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สุด ทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเริ่มต้นใช้งาน “CRM Software” กันเถอะ!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Card image cap

รวม 5 ธุรกิจยอดฮิตเน้นใช้ Lead Ads ในการสร้างฐานลูกค้า

Lead Ads คือ การทำโฆษณาออนไลน์ที่คนนิยมใช้เพื่อสร้างฐานลูกค้าหรือที่เรียกว่า Lead แล้วธุรกิจของคุณใช่ธุรกิจที่ควรใช้ Lead Ads ไหม? เรามีคำตอบไว้ให้คุณแล้ว!

Card image cap

โฆษณาจาก Platform ไหน? ใช้ Lead Ads เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า

การยิงAds เป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มยอดขาย แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เห็นโฆษณาสนใจธุรกิจจริง ดังนั้น Lead Ads ช่วยคุณได้ แล้วแพลตฟอร์มไหนมีการใช้แคมเปญนี้บ้าง?

Card image cap

ทำไมทำ Facebook Lead Ads ถึงต้องใช้ Facebook CRM Integration?

Lead Ads เป็นที่นิยมใช้ เมื่อมี Lead กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหลังบ้าน เพื่อให้ทีมSaleติดตามการขาย แต่คุณรู้หรือไม่ ว่ามีปัญหาบางอย่างที่คุณควรรู้!